D.I.S.HARMONIE: Divadelní JUKEBOX

D.I.S.HARMONIE: Divadelní JUKEBOX
volitelný divadelní automat, představení improvizační skupiny,
z nichž každé je premiérou i derniérou zároveň


D.I.S.HARMONIE: Drama JUKEBOX

Selectable drama-machine, an improvisational performance,
which always features its own premiere and derniere together

www.disharmonie.estranky.cz

English