OZVĚNY ANIFESTU: THE BEST OF 2010

OZVĚNY ANIFESTU: THE BEST OF 2010

Pásmo vítězných filmů z devátého ročníku AniFestu přináší různorodé snímky €“ nostalgické Ztráty a nálezy, které získaly za citlivé zpracování Grand prix festivalu, také nejnovější film českého klasika Břetislava Pojara Psí historie nebo například sugestivní maďarský snímek Já jsem Šimon.
Druhá část série vítězných filmů z devátého ročníku AniFestu obsahuje snímky, které získaly od mezinárodní poroty zvláštní uznání a také vítěze v kategorii filmů vytvořených dětmi. Pásmo je pestré a různorodé.

ECHO OF ANIFEST: THE BEST OF 2010

A collection of  the winning films of the ninth year of AniFest features various pictures; e.g.  a nostalgic Ztráty a nálezy (Lost-and-found) awarded by Grand Prix for its susceptible approach, then Psí historie (History of a Dog) the latest film of the Czech famous filmmaker Břetislav Pojar, and last but not least,  a suggestive Hungarian movie Já jsem Šimon (I am Simon).
Second section of the ninth year AniFest series comprises the shots with special awards given by international jury, and also the winning works from the children-maker category. The offer of the films is motley and fanciful.


www.anifest.cz

English