Aktuality

Prosíme o pomoc pro občany podhradí Grabštejna!
Finanční pomoc pro povodní postižené obyvatele, prosíme,posílejte na:
Obec Chotyně:
číslo účtu: 19823461/0100

var. symbol: 0708
nebo na
Město Hrádek nad Nisou:
číslo účtu: 984856329/0800,
specifický symbol:1313

Paní starostka Obce Chotyně
Jana Mlejnecká
a starosta Města Hrádku nad Nisou Martin Půta za všechny děkují.

Kampaň na pomoc při obnově domovů obyvatel obce Chotyně
a města Hrádku na Nisou v podhradí Grabštejna po ničivé povodni.
www.nenechmetoplavat.czEnglish